کارگاه آموزشی کلزای هیبرید زمستانه وارداتی ارقام فرانسوی در اراك

به گزار ش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان مركزي

دومین کارگاه آموزشی کلزای هیبرید زمستانه وارداتی ارقام فرانسوی با حضورآقایان مهندس فردریک ازشرکت اورالیس فرانسه وآقای دکترشیرانی راد ازموسسه اصلاح بذرکرج ومهندس حاجی لری کارشناس محترم دفتردانه های روغنی معاونت محترم تولیدات گیاهی و باهمکاری مدیریت زراعت سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی به میزبانی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان درمحل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی برگزارگردید که دراین کارگاه آموزشی قریب به  70 نفرازکارشناسان مراکز خدمات ومدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانهای استان شرکت نموده بودند ،جلسه باتلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید توسط آقای مهندس موسوی آغاز گردید دراین جلسه ضمن یادآوری مطالب کارگاه آموزشی اول واظهاررضایت آقای مهندس فردریک ازانجام کشت به موقع ،مباحث مربوط به مراحل داشت ازجمله زمان وچگونگی ومقدار ونحوه مصرف وتقسیط کودازته وکودهای موردنیاز کشت کلزارابه حضارتوضیح دادند و جلسه باپرسش و پاسخ ادامه یافت  ودرپایان ازمزارع PVS استان و وضعیت رشدکلزا بازدید به عمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید