کیسه گیری کودهای فله

کیسه گیری و پارت چینی کودهای فله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد 

از مجموع کودهای فله حمل شده به استان مقدار 1512/610 کیلوگرم کوده اوره ی فله  کیسه گیری،کیسه دوزی و پارت چینی صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید