بازدید از شرایط انبار درخواست عاملیت جدید کارگزاری در روستای آغچه کهل شهرستان مراغه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز پنجشنبه مورخ 99/4/26،مهندس جمشید باقریان  مدیرشر کت خدمات حمایتی کشاورزی به همراه  مسئول حراست این مدیریت از انبار درخواست عاملیت جدید کارگزاری در روستای آغچه کهل شهرستان مراغه بازدید نمودند.

مراتب پس از تنظیم صورتجلسه جهت انجام اقدامات بعدی به کمیته فنی توزیع کود استان ارجاع داده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید