بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان از کارگزاران شهرستان فریدن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی به همراه معاونت فنی و تولیدی ازانبارهای کارگزاران بخش خصوصی و اتحادیه شهرستان فریدن بازدید و با نحوه توزیع و نگهداری نهاده های کشاورزی در شهرستان از نردیک برخورد نمودند هم چنین با کارگزاران در مورد مشکلات و تنگناهای تهیه و تامین نهاده های کشاورزی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید