بررسی مفاصا حساب و جرائم متعلقه به کارگزاران تعاونی و بخش خصوصی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به ارائه مفاصا حساب بیمه از سوی کارگزاران و مشکلات پیش آمده در این خصوص، جلسه ای با حضور نماینده کارگزاران و مدیر طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان بصورت ویژه جهت بررسی مفاصا حساب و جرائم متعلقه به کارگزاران بخش خصوصی و تعاونی های بخش کشاورزی برگزار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید