تأمین و توزیع کود شیمیایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

تأمین و توزیع انواع کود شیمیایی توسط کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان کبودرآهنگ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در تیرماه سالجاری مقدار 550 تن انواع کود شیمیایی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای کارگزاران شهرستان کبودرآهنگ ارسال شده است.

این خبر را مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت از  مقدار 550 تن کود شیمیایی تأمین شده برای شهرستان کبودرآهنگ، مقدار  25 تن برای کارگزاری اتحادیه تعاون روستایی کبودرآهنگ،  75 تن برای کارگزاری تعاون روستایی شیرین سو، 25 تن برای کارگزاری تعاونی تولید سردارآباد، 25 تن برای کارگزاری تعاونی تولید طاسران، 50 تن برای کارگزاری آقای سلطانی حقیق، 50 تن برای  کارگزاری آقای عبدالرحیم افشار و 300 تن برای کارگزاری آقای سیاوش باران ریز حمل شده است تا بر اساس لیست ارائه شده توسط مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان مربوطه در اختیار کشاورزان و بهره برداران منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید