برگزاری جلسه آموزشی شناخت روشهای ایجاد نشاط در خانواده جهت بانوان

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، امروزدوره آموزشی شناخت روشهای ایجاد نشاط در خانواده جهت بانوان شاغل در مدیریتهای ستادی برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید