تأمین و توزیع کود شیمیایی شهرستان بهاراستان همدان

تأمین و توزیع 485 تن انواع کود شیمیایی توسط کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان بهار - تیرماه99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

در تیرماه سالجاری مقدار 485 تن کود شیمیایی ازته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان برای کارگزاران شهرستان بهار ارسال شده است.

این خبر را مهندس علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت از  مقدار 485 تن کود شیمیایی ازته تأمین شده برای شهرستان بهار، مقدار  50 تن برای کارگزاری اتحادیه تعاون روستایی بهار،  160 تن برای کارگزاری تعاونی تولید لاله جین، 200 تن برای کارگزاری تعاونی تولید مهاجران و مقدار 75 تن برای تعاونی سیب زمینی کاران بهار حمل شده است تا بر اساس لیست ارائه شده توسط مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان مربوطه در اختیار کشاورزان و بهره برداران منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید