دیدار مدیر زراعت با مدیر مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با حضور در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با مهندس سلطانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران دیدار کردند.

در این دیدار مهندس پورنصراله مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران با قدردانی از زحمات و تلاش های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در تامین، تدارک و توزیع به موقع کودهای موردنیاز بخش زراعت استان مازندران بر ادامه و استمرار روند موجود تاکید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید