نقش پررنگ عاملين و کارگزاران در توزيع نهاده هاى كشاورزى بعنوان بازوى اجرايى

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر 

آقای مهندس رضائی سرپرست شرکت بیان نمود:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی یکی از ارکان و مجموعه های مهم وزارت جهاد کشاورزی می باشد که در تأمین نهاده های کشاورزی در سراسر کشور نقش مؤثری ایفا می نماید.

وی اظهار نمود: عاملین توزیع نهاده های کشاورزی در هر استان به عنوان بازوان اجرائی شرکت محسوب می گردند. در استان بوشهر ۴۲ کارگزار تحت پوشش شرکت وظیفه توزیع نهاده های کشاورزی را در ۱۰ شهرستان استان بر عهده دارند و به طور مستقیم نهاده های کشاورزی را در بین کشاورزان توزیع می نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید