توزیع 57000 تن کود اوره در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

به منظور تامین کود ازته مورد نیاز کشاورزان در سال 99 میزان 57000 تن کود اوره در چهار ماه ابتدای سال جاری در سطح شهرستان های استان توسط کارگزاری های مجاز  بین کشاورزان و بهره برداران معرفی شده از سوی مراکز و مدیریت های جهاد کشاورزی توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید