تامین کود اوره جهت مناطق گرمسیری و سطح زیر کشت کنجد

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

محصول کنجد یکی از محصولات خانواده دانه های روغنی بوده که در مناطق گرمسیری استان و در راستای جایگزینی با کشت محصولات با مصرف آب بیشتر از جمله ذرت در سطحی بالغ بر 7 هزار هکتار کشت گردیده و عملیات کوددهی با تامین به موقع کود ازته اوره توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از طریق کارگزاری های فعال کود در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید