حضور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در جلسه نظارت و کنترل فرایند توزیع کود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با توجه به تاکیدات مهم و ضروری مدیر عامل محترم شرکت خدمات حمایتی جناب آقای مهندس رسولی در خصوص نظارت و کنترل بر فرایند توزیع کودهای یارانه ای با حضور مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ومدیر و معاونین و مسئولین سایر واحدهای شرکت با قید فوریت جلسه هم اندیشی برگزار و ضمن مطالعه و بررسی دستورالعملهای ارسالی اقدامات لازم و مقتضی مورد تایید و اجرا قرار گرفت

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید