رتبه نخست کلزا

رتبه نخست تولید کلزا باز هم به گلستان رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

  حمید  هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان گلستان  به نقل از موسی خانی رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهادکشاورزی گلستان  گفت: استان گلستان با برداشت ۸۶ هزار و ۵۰۰ تن دانه روغنی کلزا رتبهنخستتولیدکلزادرکشوررابهخوداختصاصداد.

او افزود: سطح کشت کلزا در سال جاری ۵۱ هزار و ۳۰۰ هکتار بوده که نسبت به سال گذشته کاهش ۳۰ هزار هکتاری داشته است.رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: از سال ۷۸ طرح کشت گندم در کشور به اجرا درآمده و طی همه این سال‌ها گلستان رتبه نخست تولید را به خود اختصاص داده است.
موسی خانی افزود: پول کشاورزان کلزا کار تمام و کمال پرداخت شده است.
او گفت: در حال حاضر پنبه در مرحله زایشی قرار دارد و ممکن است به آفت‌هایی مانند کرم غوزه مبتلا شود از این روکشاورزان باید مبارزه شیمیایی و بیولوژیکی را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: آبیاری پنبه‌های کشت شده که در مرحله زایشی قرار دارند اهمیت ویژه‌ای دارد و کشاورزان باید به این موضوع توجه کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید