توزیع کود اوره

توزیع 8125 تن کود اوره توسط کارگزاران تحت پوشش استان مرکزی - خرداد و تیر ماه 1399

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

مدیریت  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از تامین و توزیع بیش از 8125 هزارتن کود اوره در شهرستان های استان مرکزی  در خرداد و تیرماه سال 99 خبر داد.

سید علیرضا موسوی با اعلام این خبر افزود : کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مبادهای مختلف وارده استان مرکزی شده است و از طریق  کارگزاران  توزیع کود تحت پوشش ، در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان  مرکزی توزیع شده است . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید