بازدید از کارگزاری شهرستان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

با وجود شرایط سخت موجود و شیوع ویروس کرونا،کارشناسان استان سمنان از کارگزاری های شهرستان سمنان بازدید به عمل آورده و نکات و مسائل زیر به انبار داران تذکر داده شد:

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند

3- نظارت بر قیمت فروش کود های یارانه ای در همه ی کارگزاری ها 

4- توضیح در خصوص چگونگی پر کردن فرم شماره 1 و 2 پایش کارگزاران و تاکید بر ضروری بودن آنها 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید