توزیع 105 تن کود سولفان از طریق کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 105 تن کود کشاورزی از نوع سولفان در استان مازندران در 4 ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاران تحت پوشش خبر داد .

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

کودسولفان تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاری توزیع خصوصی و تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22 شهرستان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید