توزیع 38736تن کود اوره از طریق کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 38736تن کود کشاورزی از نوع اوره در مازندران در 4ماهه سال جاری از طریق کارگزاران تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 270 کارگزار توزیع تعاونی و خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22شهرستان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید