بازدید اعضاء کارگروه نظارت بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد کودی از کودهای مکشوفه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید اعضاء کارگروه نظارت بر مراکز تولید، نگهداری و عرضه مواد کودی از کودهای مکشوفه در انبارهای سازمانی البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: اعضاء کارگروه پایش استان شامل نماینده تولیدات گیاهی، نماینده حراست، نماینده بازرسی، معاون فنی شرکت، نماینده موسسه خاک و آب از کودهای مکشوفه در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بازدید نمودند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید