توزیع 20تن کود سولفات آمونیوم از طریق کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 20تن کود کشاورزی از نوع سولفات آمونیوم  در استان مازندران در 4ماهه سال جاری از طریق کارگزاران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات آمونیوم تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاری توزیع خصوصی و تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22شهرستان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید