جلسه هماهنگی نظارت بر فرایند توزیع کودهای یارانه ای در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر استان آذربایجان غربی از تشکیل جلسه هماهنگی در مورد اعمال نظارت و کنترل بر فرایند توزیع کودهای یارانه ای در استان خبر داد . 

وی با اعلام این خبر افزود : این جلسه ساعت 10 صبح روز یک شنبه دوازدهم مرداد ماه سال جاری در سالن اجتماعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور نمایندگان اداره کل تعزیرات حکومتی _ اداره صنعت معدن،تجارت _ حراست سازمان جهاد کشاورزی _ تولیدادت گیاهی سازمان _ توسعه بازرگانی سازمان _ بازرسی سازمان _ طرح و برنامه سازمان _ فناورزی اطلاعات سازمان  و  همکاران ستاد پایش استان انجام گردید .

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید