حمل انواع کود از انبار سازمانی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در تیر ماه مقدار 108 تن انواع کود شیمیایی از انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی برای کارگزاران متقاضی ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید