برگزاری دو مناقصه در استان سمنان

برگزاری مناقصه های عملیات حمل ، تخلیه و بارگیری و انواع نهاده های کشاورزی استان سمنان در مرداد 99

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،دو مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل، تخلیه و بارگیری  به مقادیر چهار هزار و هفتصد تن و سه هزار و پانصد تن انواع نهاده های کشاورزی، در روز یکشنبه، دوازدهم مرداد ماه سال جاری ساعت 10 صبح و 11 ظهر ، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده و هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.  

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید