توزیع 255 تن کود سولفات پتاسیم پودری از طریق کارگزاران در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 255کودهای کشاورزی از نوع سولفات پتاسیم پودری در مازندران در 4ماهه سال جاری از طریق شبکه کارگزاری تحت پوشش خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سولفات پتاسیم پودری تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاری توزیع خصوصی و تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22شهرستان مازندران توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید