جلسه کار گروه پایش استان مرکزی

نشست کارگروه پایش و نظارت وکنترل بازار کود درشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

نشست کارگروه پایش و نظارت وکنترل بازار کود  در راستای تحقق برنامه های ابلاغی ودستور العمل کنترل و نظارت بر عرضه کود شیمیایی درشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی مورخ 99/05/10

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از برگزاری جلسه کارگروه پایش و نظارت خبر داد

 سید علیرضا موسوی اعلام نمود  : به منظور هماهنگی بیشتر بین اعضاء و بررسی عملکرد کمیته در مورخ 99/05/10 جلسه کارگروه پایش و نظارت استان با حضور مدیر، معاون و همکاران واحد بازرگانی ومسئول سامانه 1559 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی ، معاون فنی و تولیدی ، حراست محترم  در دفتر این مدیریت تشکیل گردید . .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید