نمونه برداری از کودهای نیترات آمونیوم سولفات در انبار سی هزار تنی کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز شنبه  مورخ 99/5/11، اکیپ نمونه برداری استان از انبار سازمانی استان بازدید و از 200 تن کود شیمیایی نیترات آمونیوم سولفات ارسالی شرکت صنایع شهدای صدر شیمی، نمونه برداری و  جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید