فعالیتهای باشگاه کشاورزان 1559

باشگاه کشاورزان . سامانه 1559 استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

در راستای اجرای وظایف و ارائه خدمات از سوی باشگاه کشاورزان و سامانه ارتباطی 1559،  بارگزاری اطلاعات و توصیه های هواشناسی کشاورزی  استان از طریق سامانه 1559 ، بیش از 50 مورد توصیه های فنی کشاورزی  حضوری و تلفنی و 10 مورد ارجاع نمونه های خاک  و آب جهت آزمون به آزمایشگاه  از فعالیت های باشگاه کشاورزان در سال جاری می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید