توزیع کود غیر تکلیفی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: مقدار 76 تن کود غیر تکلیفی در تیر ماه بین کارگزاران متقاضی توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید