آغاز برداشت انگور از تاکستان‌های خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برداشت انگور از ۲ هزار و ۷۸۱ هکتار از تاکستان‌های خراسان جنوبی آغاز شد و پیش بینی کرد: امسال از این سطح زیرکاشت ۱۶ هزار و ۱۰۵ تن انگور برداشت شود.

وی با بیان اینکه بیشترین سطح زیرکاشت انگور در استان به شهرستان‌های قاین با ۵۵۷ هکتار و بیرجند با ۵۴۱ هکتار اختصاص دارد، افزود: در خراسان جنوبی ۱۳ رقم انگور تولید می‌شود که عسگری، لعل، حسینی، یاقوتی، مایه میشی و امیری از جمله این ارقام است.

برداشت انگور در خراسان جنوبی با توجه به تفاوت شرایط آب و هوا در مناطق گرمسیر و سردسیر تا ۱۵ مهر ادامه دارد.

محمد تقی آژنگ افزود: با تامین و توزیع به موقع کود توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی شاهد عملکرد خوب این محصول هستیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید