توزیع کود بین ذرت کاران استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان از توزیع کود بین ذرت کاران شهرستان سمنان خبر داد،ایشان افزودند:

در ماه سال جاری مقدار 20 تن کود اوره ما بین کارگزاران در شهرستان سمنان توزیع شده امید است که با افزایش کشاورزان راندمانکاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید