پایش و بررسی روزانه کارگزاران استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از پایش و بررسی روزانه کارگزاران در استان البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور بررسی میزان فروش، ثبت در سامانه هوشمند کارگزاران استان بطور مستمر روزانه توسط مسئو فروش کود استان مورد پایش و نظارت قرار می گیرند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید