جلسه مدیر خراسان شمالی با معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی روز شنبه تاریخ 99/5/11 با معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان ، جلسه ای برگزار نموده و پیرو نامه مدیر عامل محترم شرکت ، جناب آقای مهندس رسولی ، در خصوص نظارت و کنترل بر فراینـد توزیع کودهاي یارانه اي و همچنین ثبت مشخصات کشاورزان در سامانه جامع پهنه بندی کشاورزی، گفتگو و تبادل نظر نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید