بسته بندی سم پروپیکونازول توسط واحد تولید مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

واحد تولیدمجتمع شیمیائی آبیک نسبت به بسته بندی مقدار76980 لیترسم پروپیکونازول از بسته بندی 200 لیتری به بسته بندی 1 لیتری در چهار ماهه اول سال 1399اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید