تغییر بسته بندی سم تبوکونازول از 200 لیتری به 1 لیتری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع شیمیائی آبیک  گفت : واحد تولید مجتمع شیمیائی آبیک درچهار ماهه اول سال جاری نسبت به بسته بندی مقدار 51020 لیتر سم تبوکونازول از بسته بندی 200 لیتری به 1 لیتری اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید