آزمایش سموم تولیدی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع شیمیائی آبیک ( شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ) فرمودند: آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک در چهار ماهه اول سال 99 نسبت به نمونه برداری تعداد6 نمونه از سموم تولیدی مجتمع اقدام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید