آزمایش مواد اولیه و ملزومات سموم تولیدی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

علی اصغر سلیمی مدیر مجتمع شیمیائی آبیک ( شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ) فرمودند: کارشناسان آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک ،نسبت به نمونه برداری از تعداد24 نمونه از مواد اولیه و ملزومات سموم تولیدی مجتمع درچهار ماهه اول سال 99 اقدام نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید