تامین وتوزیع1537تن کوداوره درشهرستان کرمانشاه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه اعلام کرددرتیرماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار1537تن کوداوره جهت بهره برداران شهرستان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید