ارسال تمام بارنامه هاى پرداخت شده حمل شرکت پرستو های مهاجر نایبند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر 

کرایه تمام بارنامه های شرکت پرستوهای مهاجر نایبند مربوط به حمل کود شیمیایی اوره تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس از مبدأ عسلویه به انبار کارگزاران استان بوشهر تا تاریخ حمل ۹۹/۰۵/۰۵، توسط امور مالی به حساب رانندگان واریز و بارنامه های پرداخت شده به تهران ارسال گردید. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید