بازدید دوره ای از واحدهای تولید کننده طرف قرارداد در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

به منظور فرایند کنترل و تضمین کیفیت و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرار داد شرکت و باتوجه به قرارداد تولید کود سولفات پتاسیم کارخانه شیمی اکسیر بوستان و اعلام اماده بودن پارت 7 سولفات پتاسیم پودری، درتاریخ 7 مرداد ماه سالجاری از پارت تولیدی مذکور بازدید و موارد مورد نظر بررسی و کنترل شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید