پیگیری مستمر نظارت بر توزیع کودهای شیمیایی در استان قزوين

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد:

با توجه به آغاز کشت پاییزه و خرید عاملین توزیع نهاده های کشاورزی استان قزوین، در پی اجرای طرح نظارت و کنترل بر توزیع نهاده ها و جلوگیری از توزیع کودهای خارج از شبکه، با توجه به اهمیت موضوع یکی از اولویت های مهم در این خصوص نظارت مستقیم بر توزیع نهاده ها می باشد.

مهندس نقی زاده نظارت بر این امر را زمینه تثبیت قیمت نهاده ها، کنترل بازار و همچنین جلوگیری از تخلفات احتمالی دانسته و خواستار تلاش همه جانبه بر نظارت کمی و کیفی نهاده های کشاورزی شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید