بازدید فنی از انبار کارگزاری بخش خصوصی شهرستان ساوجبلاغ

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از بازدید کارشناس فنی شرکت از کارگزاری بخش خصوصی شهرستان ساوجبلاغ خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: کارشناس فنی شرکت به منظور پایش و نظارت بر مواد کودی در انبار و فروشگاه کارگزاری آقای زرین نهند بخش خصوصی شهرستان ساوجبلاغ حاضر و روند توزیع کودهای یارانه ای و غیریارانه ای را مورد بازرسی قرار دادند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید