تامین کود ازته

تامین بیش از49 هزار تن انواع کود ازته از ابتدای سال جاری تاکنون

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید  هزار  جریبی  مدیر  شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان  به نقل  ازامین جباره اصل  رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین بیش از 49  هزار تن انواع کود ازته از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. این کود ها شامل اوره و نیترات آمونیوم سولفات بوده است که  بیشترین سهم کودی مربوط به  کود اوره است. وی افزود: در استان گلستان انواع کود شیمیایی و مصرف بهینه آن ها با عملکرد محصولات کشاورزی رابطه تنگاتنگی دارد. در سال گذشته 44 هزارتن کود تامین کردیم که امسال11 درصد افزایش نسبت به سال قبل داشتیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید