تخلیه کود نیترات آمونیوم سولفات در استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد:

تخلیه پارت 85  کود شیمیایی نیترات آمونیوم سولفات شرکت صدر شیمی به میزان 200 تن در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید