اهمیت استفاده از کود بیولوژیک (میکروبی فسفاته) در کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از اهمیت و نقش کودهای میکروبی و زیستی بویژه کود میکروبی فسفاته در تولید محصولات کشاورزی با آگاهی و خدمات مشاوره ای از طریق کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی استان به بهره برداران بخش های مختلف خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه فسفر از عناصر ضروری پرمصرف و محدود کننده ترین عنصر بعد از نیتروژن برای گیاهان است. این عنصر درکلیه فرایندهای بیوشیمیایی، ترکیبات انرژی زا و کارهای انتقال انرژی دخالت دارد.مصرف آن به مقدار مناسب برای گیاهان ضرورت دارد.

فسفر به دو شکل معدنی و الی در خاک ها موجود است ولی کمترین تحرک و قابلیت دسترسی را برای گیاه در اغلب خاک ها دارد. علی رغم بالا بودن مقدار فسفر کل خاک ها، قابلیت دسترسی فسفر در محیط ریشه در اغلب خاک ها کم است.

به همین دلیل گیاهان در این خاک ها عملکرد پایینی دارند و باکمبود این عنصر مواجه می باشند. با توجه به مشکلات زیست محیطی وگران بودن کودهای شیمیایی، ریز جانداران حل کننده فسفات نقش مهمی در تهیه فسفر برای گیاهان در کشاورزی پایدار دارند.

گزارشهای متفاوتی در مورد انحلال ترکیبات فسفات بوسیله ریزجانداران در شرایط آزمایشگاهی طبیعی وجود دارند.

کودهای میکروبی فسفاته درسطح وسیع به منظور افزایش رشد، عملکرد، پایداری کشاورزی و سلامتی محیط زیست مورد استفاده قرار میگیرند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید