تامبن و ارسال مقدار 25تن کود اوره به شهرستان پلدشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذریایجان غربی 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تامین و ارسال  مقدار 25 تن کود اوره در بیست ویکم مرداد ماه سال جاری به اتحادیه  شهرستان پلدشت خبر داد.

علیرضا قربانی با اعلام این مطلب افزود:

 کشاورزان متقاضی جهت تأمین کود شیمیایی مورد نیاز خود می توانند به کارگزاران توزیع کود شیمیایی در منطقه خود مراجعه نمایند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید