کشت گندم در استان همدان

بیش از ۴۰۰ هزار هکتار سطح زیرکشت گندم آبی و دیم استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به نقل از آقای مهندس منصور رضوانی جلال رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان عنوان کرد با توجه به شرایط اقلیمی مطلوب، پراکنش مناسب بارندگی و شرایط دمایی مناسب و به ویژه رعایت اصول فنی کشت، سطح زیر کشت گندم آبی در استان همدان حدود ۶۸ هزار هکتار است که سه شهرستان رزن، اسد آباد و نهاوند با داشتن سطوح زیرکشت بالای گندم آبی بیشترین سهم را در تولید دارا هستند.

آقای مهندس رضوانی جلال در ادامه با اشاره به سطح زیر کشت گندم دیم در استان همدان افزود ۳۳۳ هزار هکتار نیز سطح زیر کشت گندم دیم استان همدان است که سه شهرستان کبودرآهنگ، رزن و همدان با دارا بودن بیشترین سطح زیرکشت گندم دیم نقش بسزایی در تولید گندم دیم استان همدان دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در مجموع سطح زیرکشت گندم آبی و دیم استان همدان را بیش از ۴۰۰ هزار هکتار اعلام کرد.

آقای علیرضا رنجبر ضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان نیز گفت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از ابتدای پائیز سال 98 که کشت گندم در استان همدان آغاز شده است تا بیستم مرداد 99 ، مقدار 68000 تن انواع کود شیمیایی از جمله 58000 تن کود شیمیایی ازته، 4450 تن کود شیمیایی پتاسه، 5600 تن کود شیمیایی فسفاته در تمامی شهرستان های استان همدان توسط شبکه کارگزاری در بین کشاورزان توزیع کرده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید