اهم فعالیت های میز خدمت در استان قزوین

روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان قزوين:

میز خدمت در جهت رفاه ارباب رجوع و پرهیز از سرگردانی های آنان در راهروهای شرکت و ... تشکیل شده تا بیشتر امور ارباب رجوع در اسرع وقت توسط مسئول میز خدمت انجام پذیرد.

اهم فعالیت های انجام یافته توسط میز خدمت به شرح ذیل اعلام می گردد؛

1-    انجام راهنمایی ارباب رجوع بصورت روزمره جهت پرهیز از سرگردانی ایشان

2-     راهنمایی و هدایت کارگزاران شرکت جهت تسهیل کارهای جاری و پرهیز از بروکراسی اداری.

3-    ارائه پیشنهادات کاربردی برای توزیع نهاده های کشاورزی از مبدا و انبارهای سازمانی به مقصد انبار کارگزاران.

4-    راهنمایی و تنویر داوطلبان مشارکت در امور خدمات کشاورزی و اخذ نمایندگی و کارگزاری

5-    مشارکت در امر تفهیم کشاورزان و تاکید بر لزوم مصرف کود های شیمیایی بر اساس نتایج تجزیهخ خاک و توصیه های کارشناسی.

6-     تاکید بر تماس ارباب رجوع با شرکت (باشگاه کشاورزان- سامانه 1559) از طریق تماس بمنظور کاهش اتلاف وقت ایشان در امر عبور و مرور.

7-    هدایت مراجعین بخش کشاورزی جهت تأمین نهاده ها به سوی کارگزاران و فروشندگان مجاز.

8-    کمک به کشاورزان مسن و آسیب پذیر در تردد در طبقات شرکت خدمات حمایتی در جهت سلامت و رضایت مندی ایشان.

9-    عندالزوم انجام کارهای پیش بینی نشده جهت امور مراجعین و تسهیل در سرعت توزیع نهاده های کشاورزی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید