تامبن و ارسال مقدار 151تن کود اوره به شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

 آقای مهندس قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تامین و ارسال مقدار 151تن کود اوره به شهرستان سلماس در جریان بیست روزه اول مرداد ماه سال جاری خبر داد.

وی با اعلام این خبر افزود کودهای ارسال شده با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  شهرستان ارسال شده و کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی با هماهنگی مدیریتهای کشاورزی منطقه نسبت به توزیع کودهای فوق اقدام خواهند نمود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید