جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در خصوص توزیع دقیق کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

مورخ 99/05/25 مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان با مدیریت و مسئولین مراکز و کارگزاران شهرستان پلدختر در خصوص توزیع دقیق ، نظارت و پایش کودهای شیمیایی ارسالی به این شهرستان جلسه ایی را برگزار نمودند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید