بازدید مدیر شعبه از انبار استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از انبار مرکزی شهرستان سمنان بازدید به عمل آورده و از نزدیک مراحل کیسه گیری کود را مورد برسی قرار دادند و نکات لازم به انبار داران تذکر داده شد، تا کود ها در اسرع وقت کیسه گیری شده و برای کارگزاران در سراسر استان ارسال شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید